Griend

Nederland, Friesland, Waddenzee, 05-08-2014; Griend, onbewoonde zandplaat tussen Harlingen en Terschelling. Niet vrij toegankelijk, vogelreservaat.
Uninhabited sandbank in Wadden sea. Bird sanctuary.
luchtfoto (toeslag op standard tarieven);
aerial photo (additional fee required);
copyright foto/photo Siebe Swart

Leave a Reply